Olämplig sträcka Ga Uppsala-Ulva-Ärentuna

Jag provade att gå från Gamla Uppsala till Ärentuna över Ulva kvarn, men avbröt försöket i Svista, sedan jag funnit att bilvägen mellan Ulva och Svista är helt olämplig som vandringsväg. Den följer under ett par kilometer den hårt trafikerade vägen till Bälinge, som har en väldigt smal vägren och brant sluttande vägkanter. Bilarna verkade ovilliga att väja för gående. Det kändes som att de inte såg mig eller tyckte att jag borde hoppa ned i diket.

Vägbiten mellan Gamla Uppsala och Ärna var inte så farlig, eftersom trafiken inte var så tät. På slätten såg jag ett 80-tal svanar rasta. Det gick inte att följa Ärna flygplats som vi tänkt. Vägen låg innanför avspärrningarna. Att gå längs gamla E4 är nästan uteslutet på grund av trafiken, men möjligen kan man följa åkerkanten nedanför vägen och sedan gå under bron. Men nej, alla sådana funderingar förutsätter att man kan gå vidare norrut från Ulva.

1 kommentar:

Rolf Larsson sa...

Bra, det är verkligen bra, att kunna utesluta och i stället koncentrera sig på det möjliga.