Ärentuna - Fjuckby - Uggeln

Från Ärentuna fortsatte jag efter vägen norrut 800 meter till en liten by, där jag tog till höger därefter norrut igen på en mindre villaväg med skog på ena sidan och nybyggda villor på den andra. Vandringen till Fjuckby tog 28 minuter vilket motsvarar ca 2,5 km som mest, med den hastighet jag promenerade.

Från Fjuckby till Uggeln tog vandringen kanske 58 minuter, jag tog ett par omvägar och stannade för att fotografera runstenarna som är en spännande krydda på sträckan. Sträckan är troligen 3,5 km på sin höjd. uggeln är inte utmärkt med vägskylt och skogsvägen är svår att lägga märke till. Den ligger 100 meter väster om korsningen vid Eken.

Sträckan är sammanlagt ca 6 km.

Jag tyckte asfalten tog musten ur mig den här sträckan och letade efter alternativ. Alf har ju föreslagit Vaxmyran och den gamla stenbron på fälten väster om E4, men jag lade märke till en överfart i skogen söderut. kanske kan man dra leden där. Jag blev anropad av en kvinna i Uggeln och frågade henne om man kunde använda körvägen i som korsar landsvägen i postvägens förlängning. Det kanske kan vara en möjlighet, svarade hon, en ridstig för ända upp till skogen. Sedan kan man nå bron över E4 och kanske gå över skogen till Vaxmyra.

Här började jag också fundera på om man inte ska skapa en cykelled där man kan passera de minnesmärken som finns vid landsvägarna. Runstensslingan som utarbetats av Hembygdsföreningen kan kanske arbetas in i en cykelled från Uppsala till Tegelsmora.

Inga kommentarer: