Ingegerdsleden invigs 4 oktober


Projektgruppen bjuder in till 
Invigning av Ingegerdsleden
i Sigtuna lördagen den 4 oktober. 
Varmt välkomna!

Program:
11.00 Samling i Viby by strax utanför Sigtuna
Kaffe, information, utdelning av pilgrimspass mm.

12.00 Kort pilgrimsvandring till Mariakyrkan i Sigtuna
Längs vägen stannar vi vid S:t Olofs ruin 

13.00 Invigningshögtid med mässa i Mariakyrkan
Efter gudstjänsten blir det mingel med enklare förtäring

Vandra till invigningen från Uppsala eller Stockhom 1-4 oktober. Läs mer. Ingegerdsleden är elva mil lång och passerar tio församlingar i Stockholms stift och sex församlingar i Uppsala stift. Vid invigningen medverkar ärkebiskop Antje Jackelén, biskop Eva Brunne, biskop emeritus Martin Lind, ordförande för Pilgrim Sverige, samt Karin Wiborn, generalsekreterare i Sveriges kristna råd.



Söderboda/Gräsö - Ga Uppsala 16-23 aug


Vandring Söderboda/Gräsö – Ga Uppsala 16-23 aug.
Se även flyer med karta med reservation för ändringar


Lördag 16 augusti
Start Söderboda kl 13 Sträcka: 14,5 km
ankomst Öregrund ca kl  18.30 (UL Buss 811 ansluter här)
se kartor Etapp1
Söndag 17 augustiStart Öregrund kl 13 Sträcka: 18 km
ankomst Börstil ca kl 19 (UL Buss 811 ansluter här)
se kartor Etapp 2
Måndag 18 augustiStart Börstil kl 10 Sträcka: 10,6 km
Start Annö kl 14 Sträcka: 6,8 km (jourbil ansluter)
ankomst Valö ca kl 17 (Kyrkbussen från Östhammar hämtar och lämnar vandrare i anslutning till pilgrimskväll i Valö kyrka kl 19.30-21)
se kartor Etapp 3
Tisdag 19 augustiStart Valö kl 10 Sträcka: 11,3 km
Start Kakeläng kl 14.30 Sträcka: 9,3 km (jourbil ansluter)
ankomst Skäfthammar ca kl 17.30 (UL Buss 811 ansluter här)
se kartor Etapp 4
Onsdag 20 augustiStart Skäfthammar kl 10 Sträcka: 11,3 km
Start Ekeby kl 14.30 Sträcka: 11 km (jourbil ansluter)
ankomst Alunda ca kl 17.30 (UL Buss 886 ansluter här)
se kartor Etapp 5
Torsdag 21 augustiStart Alunda kl 10 Sträcka: 6,3 km
Start Tuna kl 14 Sträcka: 7,5 km (jourbil ansluter)
ankomst Stavby ca kl 16 (UL Buss 886 ansluter här)
se kartor Etapp 6
Fredag 22 augustiStart Stavby kl 10 Sträcka: 7 km
Start Rasbokil kl 13.30 Sträcka: 7,5 km (jourbil ansluter)
Start Lenaberg kl 17 Sträcka: 6,5 km (jourbil ansluter)
ankomst Storvreta ca kl 19 (Upptåget ansluter här)
se kartor Etapp 7
Lördag 23 augustiStart Storvreta  kl 9 Sträcka: 11 km
ankomst Gamla Uppsala ca kl 12
se kartor Etapp 8

Sommarens vandring har 12 kyrkor som rastplatser och knutpunkter. Gräsö kyrka, kyrkorna i Öregrund, Börstil, Valö, Skäfthammar, Ekeby, Alunda, Tuna, Stavby och Rasbokil, samt Storvreta kapell och Gamla Uppsala kyrka.
Vandringen är en uppföljning av tre studiecirklar som inventerat kyrkor och kyrkstigar i Oland Frösåkers kontrakt. I anslutning till projektet ordnas även andra vandringar; två på Gräsö är genomförda och 21 september ordnas vandring mellan kyrkorna i Harg och Hökhuvud. Samma dag blir det även ett seminarium med Putte Eby som ansvarat för utvecklingen av leden Selånger-Östersund-Trondheim: St Olavsleden – Skandinaviens svar på El Camino Kl 16.00  i Hökhuvuds Församlingsgård.  Hela dagen är ett samarbete med STF. Kanske leder engagemanget fram till en led med Maria-, Eriks- och Ingegerdslederna som förebild. Eller så skapar vi nätverk av stigar mellan kyrkor som går att använda i olika vandringssammanhang. Vandringen i augusti blir en möjlighet att mötas och samtala om hur vi vill fortsätta under hösten. Med 80 km rekade är mer än hälften av vandringens sträckor är klara. Många spännande erfarenheter har vi redan gjort. Vi har mycket att dela både från vårens projektarbete och tidigare långsiktigt arbete i anslutning till kyrkor och kyrkstigar i kontraktet.
Augustivandringen ansluter i Gamla Uppsala till firandet av Uppsala stifts 850 års jubileum. Vi blir en av flera vandringsgrupper som kommer från olika håll till denna fest.

Kristus som Allhärskare i Ekeby kyrka – en tolkning av Yttersta domen


I Ekeby kyrka framställs Kristus som Allhärskare tronande på en regnbåge över öppna gravar och människor som sorteras till himmelriket eller helvetet. Motivet är vanligt i 1400-talets uppländska kyrkor. Men här som i andra kyrkor finns det särskilda drag som är värda att uppmärksamma. De kan bidra till en tolkning av bildprogrammet och dess samspel med andra kyrkors bildvärldar. När vi vandrar mellan kyrkor blir det spännande att se likheter och skillnader mellan bildmotiv som förekommer i flera varianter. Vi kan förstå bilderna som unika bibeltolkningar i en dialog med grannkyrkorna. På så sätt får vandringslandskapet en fördjupad mening. Vår pilgrimsvandring gör det möjligt att fördjupa vår relation till Bibeln och Kristus genom att vi möter andra människors tolkningar. Bilderna på kyrkväggarna kan tala, när vi ställer frågor till dem ger vi dem en röst och tolkningsprocessen öppnar nya horisonter. På samma gång växer vår fascination inför bilderna. Deras skönhet griper tag i oss när den träder fram som ett yttrande i en medeltida kristen värld.

Låt oss titta på bilden: I mitten tronar Kristus. Han är helt klädd och möjligen bär han krona. Han är inte avklädd så att hans sår visas som i andra framställningar av motivet. I själva verket är Kristus målad i valvet över triumfbågen. Det blir ett veck på den målade regnbåge som är hans tron. Detta skapar en tvetydig optisk effekt. Regnbågen kan framstå som sedd uppifrån. Gravarna är innanför en mur som Kristus sitter på. Han har fötterna på et T-format kors. I Tegelsmora, Vendel, Viksta eller Tensta längs Marialeden har Kristus ett klot som fotpall. Här är T-korset viktigt. Det intrycket förstärks av att en ängel i den anslutande valvkappan i sydväst håller ett sådant kors i betydligt större storlek. I Alunda kyrka framställs Heliga Birgitta i korvalvet tillsammans med Sta Helena som bär det Sanna korset. Helena var mor till kejsar Konstantin som gjorde kristendomen till romarrikets religion. Hon for liksom Birgitta på pilgrimsfärd till Jerusalem, sökte och fann det kors som Kristus spikades upp på. Korset blev hennes attribut. Det är T-format. Birgitta mötte Maria i en uppenbarelse på sin färd till Jerusalem tusen år senare. Birgitta beskrev i sina visioner om också Yttersta domen i detalj. I Ekeby kyrkas kor på triumfbågens norra insida är Birgitta målad. Framför sig har hon bilden av Maria och Jesus i födelseögonblicket. Han ligger på marken i en ljusgloria och hon hälsar honom: - Min Son, min Herre, min Gud. T-korset mötte pilgrimsvandrare på västväggen i Viksta kyrka 2009. Korstypen anses vara attribut för St Antonius.  I pilgrimskretsar ser många det som en påminnelse om Fransiskus, som reformerade kyrkan och predikade fattgidom, fred och respekt för allt i skapelsen.  Profeten Hesekiel skriver: 
Vi är kallade till omvändelse, till att komma inför Guds närvaro som ett rättfärdigt folk. Gud vill känna igen oss genom att vi tecknar ett TAU på våra pannor (Hes. 9:4). 
Påven Innocentius III 1215  använde sig av detta tecken vid IV Laterankonciliet. Helige Franciskus var där och tog det till sitt hjärta.  Tautecknet är sista bokstaven i det hebreiska alfabetet och det uppmanar oss att vara trogna Gud i våra liv ända till slutet. Tautecknet kom att identifieras med Kristi kors och Franciskus använde det Tautecknet som sin signatur. Läs mer på Gråbrödernas hemsida.

Nu möter vi åter T-korset i Alunda och Ekeby. Sättningen blir ny. Sta Helenas Det Sanna Korset påminner oss om en tidig pilgrimsfärd till Jerusalem. Kanske ska vi se jämförelsen mellan Birgitta och Helena som betydelsebärande. Båda är starka kvinnor i uppsatt ställning som genom sin kärlek till Gud påverkar jordiska härskare. Kanske Sveriges kungar även efter reformationen kan inspireras av Brigittas visioner, iver och kloka insikter.

Inneslutna i bågen under Kristus stiger uppväckta själar ur öppna gravar. På båda sidor om Kristus blåser två änglar i basun och nedanför syns Maria i norr och Johannes i söder. På Mariasidan syns ett högt torn där människor tittar ut genom valven. Framför tornet en skrivare. I söder kasts de dömda själarnai helvetesgapet tillsammans med attributen för deras stolthet. Vi ser ett försvarstorn kastas av en djävul och en hjälplös människa. Alla dessa figurer hör hemma i framställningarna av Den Yttersta Domen. Bågen kring de vaknande själarna känns annorlunda när man upplever den som en kyrkogårdsmur. Ett nytt motiv träder in under tidigt 1500-tal i Valö kyrka. Över ingångsporten där framställs Kristus som trädgårdsmästare i en väl inhägnad trädgård (se nedan). Denna inhägnade trädgård blir viktig i den nationella retorikens bilder i den uppflammande striden mellan katolska kyrkan och reformationens anhängare. Bilder berättar mer när de tolkas in i sina historiska sammanhang. Tolkningen är en process där gissningar och undersökningar av materialet samspelar och ger nytt liv.



Pilgrimsvanding på Gräsö 20 juli


Söndag 20 juli på Apostladagen är det pilgrimsvanding på Gräsö.
Apostladagen är den dag då man traditionellt firar Petrus och Paulus som båda betydde mycket för urkyrkans utbredning och som båda led martyrdöden. Temat för dagen är Sänd mig, och en välkänd text är den text ur Matteusevangeliet där Simon erkänner att Jesus är Messias och Jesus på detta svarar med att ge honom namnet Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. (Från Wikipedia)
Pilgrimsvandring Öregerund - Söderboda cirka 14 km på småvägar. Dagen börjar 9.00 med frukost och en stund i stillhet vid Gröna Huset i Öregrund. Kl 10.30 tar vi färjan över till Gräsö och 11.15 högmässa i Gräsö kyrka med Erland Söderström. Efter gudstjänsten fortsätter vandringen till Söderboda.
Arrangör är Öregrund-Gräsö församling. Kurt Nyberg är stigfinnare.


Vandring Gräsö - Ga Uppsala 17-23 augusti



från Gräsö kapell till Gamla Uppsalas jubileumsfirande med övernattning i
Börstil (UL), Valö, Gimo (UL), Alunda (UL), Stavby (UL) och Storvreta (UL)
Alla övernattningsplatser utom  Valö har anslutning till kollektivtrafik.
Anmäl om du vill övernatta till Kurt Nyberg 073-073 46 52 (ku.nyberg[at]gmail.com)
Det är kostnadsfritt att delta, men vi delar på matkostnader i självhushåll i samband med övernattning.

Tidplan i sammanfattning:
16 augusti start kl 13 Söderboda (Gräsö) - Öregrund - 15 km - övernattning
17 augusti start kl 13 Öregrund - Östhammar - Börstil - 19 km - övernattning
18 augusti start kl 10  Börstil - Valö - 17 km - övernattning
19 augusti start kl 10 Valö - Skäfthammar - 21 km övernattning
20 augusti start kl 10 Skäfthammar - 11 km - Ekeby - 11 km - Alunda - övernattning
21 augusti start kl 10 Alunda - 7 km - Tuna - 7.5 km - Stavby - övernattning
22 augusti start kl 10 Stavby - 7 km - Rasbokil - 14 km - Strovreta - övernattning
23 augusti start kl 9  Storvreta -  11 km - Gamla Uppsala


Ingegerdsleden - vandra till invigningen 4 oktober

från Uppsala stift [2014-06-24 14:07]  http://www.svenskakyrkan.se/uppsalastift/pilgrim
Välkommen att pilgrimsvandra Ingegerdsleden innan dess invigning.
 Foto: Malin Forsvall
Välkommen att pilgrimsvandra Ingegerdsleden innan dess invigning

Den 4 oktober invigs Ingegerdsleden, en pilgrimsled mellan Uppsala domkyrka, Sta Maria i Sigtuna och Storkyrkan i Stockholm. Den 1-4 oktober kan du vandra från Uppsala eller Stockholm till Sigtuna, som ett led i invigningen. Vandringen arrangeras i samverkan mellan församlingarna längs leden i sju fristående etapper.

Du är välkommen att delta i hela eller delar av vandringen som dagsvandrare. Ingen föranmälan, medtag egen matsäck.
Vid varje stopp där det finns möjlighet att använda kommunala transportmedel (buss eller pendeltåg) är det markerat i tidsschemat här nedanför.
I Sunnersta, Knivsta och Odensala ordnar vi gemensam övernattning för de som så önskar. För detta behövs föranmälan och det kommer också att innebära en ringa kostnad (självkostnadspris) som inkluderar övernattning och måltider. Det finns begränsat antal platser för övernattning, så anmäl dig så snart du kan om du är intresserad av att sova över. Anmälan - se här!

Tidsschema för vandringen

Samling 30 minuter före start. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i schemat.

Onsdag 1 oktober

Start kl 10 Uppsala domkyrka - Gode Herdens kapell. Längd 3 km
  • Här ansluter stadsbuss från Uppsala
Start kl 12:30 Gode Herdens kapell - Sunnersta/Flottsund. Längd 4/6 km
  • Här ansluter stadsbuss från Uppsala
  • Pilgrimskväll i Sunnerstakyrkan - övernattning på vandrarhem

Torsdag 2 oktober

Start kl 9:00 / 9:30 Sunnersta/Flottsund - Alsike kyrka. Längd 11/9 km.
  • Här ansluter UL buss 101 till Knivsta eller Uppsala
Start kl 13:30 Alsike kyrka - St:a Birgitta Knivsta. Längd 10 km.
  • Här ansluter SL-pendel mot Uppsala eller Stockholm
  • Här ansluter Knivsta ringlinje 180 mot Nya Alsike
  • Pilgrimskväll i Birgittakyrkan - övernattning i kyrkan

Fredag 3 oktober

Start kl 10:30 St:a Maria Nya Alsike - St:a Birgitta Knivsta. Längd 5 km.
Start kl 14 St:a Birgitta Knivsta - Odensala kyrka. Längd 9 km.
  • Här ansluter SL Buss 574 till Märsta
  • Pilgrimskväll i Odensala kyrka - övernattning i församlingshemmet

Lördag 4 oktober 

Start kl 8:30 Odensala - Viby. Längd 11 km - i ganska rask takt på väg.
Samling kl 11 i Viby för vandring till invigning och mässa i Sigtuna

Ingegerdsleden - Ny bok

Tack!
för den fina Vägvisaren och Ingegerdsleden. Boken finns även att ladda ned på http://pilgrimstockholm.se/  som pdf. Det har blivit en bok som man kan leva i under dagar av vandring. Det har blivit en led som är ett smycke för landskapet och kyrkorna, ett levande ornament, en möjlighet och en gåva. Tänk att kunna dela med sig av gemenskap, samhörighet, stillhet och tid att bara vara. Nu kan jag inte längre tänka mig leden utan boken, eller boken utan leden, eller Svenska kyrkan utan pilgrimsvandringar. Det är som en arkitektur där berättelsen, utformningen, omtanken sluter vandraren in i en varm famn. Leden består av människorna som vandrar stigarna och alla de goda vanor som gör att vi känner igen oss i pilgrimsvandringen. Bönelivet, tystnaden, delandet har blivit stapelföda i mitt liv och en klippa för mänskligt reflekterande i en tid där jag ofta känner mig som en stressad råtta i ett mardrömsliknande experiment. Och jag har fått vara med om det underbara att uppleva hur Vandrarna, Leden och Vägvisaren har omfamnats av kyrkan och blivit en del av hennes kött.

Tack för vandringarna med församlingarna längs Ingegerdsledens tänkta sträckor, och Helgon- Maria- och Erikslederna som ansluter i norr. Tack för provvandring och stigfinnarinsatser av Helgas och Roslagens pilgrimsvandrare, Uppsala och Stockholms Stift, Tyresö pilgrimscentrum, Pilgrim Sverige, Franciskanska Pilgrimsrörelsen, Nätverket Nordic Pilgrim, Föreningen Verkstan RSMH, de ekonomiska föreningarna Pilgrimstid, Ting&Kaka, och Kompetenskärnan. Tack för möten, konferenser, hemsidor, bloggar, Facebookgrupper, studiecirklar, foldrar, kartor, korrekturläsning, design, fotografier, bil, buss och tågresor, samtal, sms, e-postbrev. Tack för allt det som gjort det möjligt för oss att göra det här tillsammans. Och framför allt just nu! Tack till författarna Claes Göran Guinchard och Bo Lundkvist, projektgruppen med Marianne och Lars Granat, Anders Hermansson, Andreas Holmberg och Sofia Olsson och alla andra som samlat och utformat material till boken om Ingegerdsleden.

I mina tacksägelser och böner sluter jag in er, lycklig över den värme och medkänsla som mödan och framgången tillsammans skapat i våra liv.

Pax et bonum
Kurt

Franciskanska Pilgrimsrörelsens vandring 2014


Vandring på Marialeden Fredag 11 april kl 13.00

Fredag 11 april kl 13.00
Vandring på Marialeden mellan Gamla Uppsala och Storvreta

Den lite udda tiden beror på att Marialeden (Gamla Uppsala-Tegelsmora)  har blivit uppmärkt med fina skyltar som kommunen producerat och satt upp. En eller flera representanter från Uppsala kommun kommer att medverka och då var det enklare att ha det på arbetstid.
Har du lust och möjlighet vill jag hälsa dig välkommen att avsluta arbetsveckan med en vandring på cirka fyra timmar. Vi startar vid Gamla Uppsala kyrka kl 13 och avslutar i Storvreta kapell vid ca kl 17.
Ta med matsäck.
Från Storvreta är det enskild hemfärd. Buss och tåg finns.

Vandringsledare: 
Lars-Åke Skagegård 018- 430 3785 , 
Mona Gustavsson 018-430 37 98
Svenska kyrkan, Gamla Uppsala församling

En stigfinnares berättelse - ny flyer

flyer för utskrift
En stigfinnares berättelse

Ljuset i Uppsala domkyrka lockade mig att cykla mellan Tegelsmora och Sigtuna för att jämföra kyrkor och ruiner. Under ett decennium runt millenieskiftet fann jag tecken på ljusarkitektur i Vendels kyrka, St Olofsruinen i Sigtuna och på vinden i Tensta kyrka bland annat. Jag fotograferade, läste och pratade med antikvarier, hembygdsintresserade och forskare. Maria med barnet visade sig som en ljusprojektion på en pelare just när jag fotograferade i domkyrkan.  Det var som om Mariamodern blinkade åt mig, ty fenomenet varar bara några sekunder. Konstvetaren Anna Nilsén kallade bilden för en "Vadstenamadonna" på grund av dess klassiska form. 2007 blev jag stigfinnare åt några församlingar i Svenska kyrkan. Efter tre år invigdes leden mellan Tegelsmora och Uppsala. Med många människors hjälp hade leden fått en egen symbol, karta och vägvisare på webben. Nästan alla kyrkorna vigdes en gång till Jesu moder, de medeltida pilgrimernas särskilda beskyddare. Så leden fick namnet Marialeden. Det har varit till stor glädje för mig att kunna bidra till arbetet med Ingegerdsleden som passerar min nuvarande arbetsplats vid Gode Herdens kapell i Ulleråker. Arbetet med landskap, kyrkor och vandringsgrupper har gett mig en helt ny känsla av sammanhang. Jag ser mig i dag som en pilgrim i livet och ser tacksamt fram emot varje ny vandringsdag.

Vandringslandet och lederna
Medeltidskyrkorna sträcker sig genom landskapet som pärlband. Många är byggda av gråsten prydda med lysande tegelornament. De vittnar om människors kraft att förverkliga sina visioner tillsammans. Rastplatser mellan Stockholm Sigtuna, Knivsta, Uppsala och Tierp. Många har färdats på vägarna här. År 1019 red Olof Skötkonungs dotter Ingegerd följd av 200 ryttare från Sigtuna till Ulleråker för att förhandla om äktenskap med Olav Haraldsson. Aldrig blev de gifta med varandra, men båda blev kända helgon. Legenden om deras kärlek bygger fortfarande broar mellan Sta Annas Novgorod i öst och St Olavs Nidaros i väst. I Vendels kyrka, på invigningsdagen 1310, vittnade en annan Ingegerd  om att bönen till St Erik räddat hennes son från dödlig sjukdom. Hon gav löftet att gå till Gamla Uppsala varje år med sin son för att be vid helgonets grav. Till Gamla Uppsala gick människor i procession med St Eriks  reliker under hundratals år för att be om god årsväxt och fred. Mellan Gamla Uppsala och domkyrkan finns sedan år 2000 en upptrampad led som kallas Eriksleden. Marialeden i Tiundaland mellan Tegelsmora och Gamla Uppsala invigdes i samband med Vendels kyrkas 700 års jubileum 2010. I år firas invigningen av Ingegerdsleden mellan Stockholm och Uppsala den 4 oktober i Sigtuna lagom till 1000 års jubileet för St Olavs dop som firas i Rouen den 16 oktober.

e-post: kurt@kompetenskarnan.se
mobil: 073 073 46 52
Kompetenskärnan ekonomisk  förening