Vägkyrkoveckor

Vägkyrkoveckor - kan öppethållande samordnas vecka 28-30, 7 juli - 26 juli ?


Jag skissar på några provvandringar mellan Tobo och Ärentuna mellan tisdag - torsdag under dessa veckor. Ett förslag har start på förmiddagen.

  • Dag 1: Tobo stn 8.50, Tegelsmora 10.30-11.00, Örbyhus 12.30 - 13.30, Vendel 16.30, 23 km,
  • Dag 2: Vendel 10.00, Viksta 13.30 -14.30, Tensta 16.00, 19 km
  • Dag 3: Tensta 9.00, Lena 10.15 - 10.45, Storvreta 12.45 - 13.45, Ärentuna 15.15, 20-23 km

Det andra förslaget förlägger vandringen i huvudsak till eftermiddagen.

  • Dag 1: Tobo stn 10.50, Tegelsmora 12.30-13.30, Örbyhus 15.00 - 15.30, Vendel 18.30, 23 km,
  • Dag 2: Vendel 13.00, Viksta 16.30 -17.30, Tensta 19.00, 19 km
  • Dag 3: Tensta 12.00, Lena 13.15 - 14.30, Storvreta 16.30 - 17.00, Ärentuna 18.30, 20-23 km

Som synes innebär de olika förslagen att matraster hamnar på olika platser på grund av att ankomsttiderna ändras. Det är ganska svårt att överblicka konsekvenserna för alla inblandade. Går det att genomföra den här typaen av vandring, eller är det bättre att finna andra lösningar?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Rolf menar att det är en bra idé att provgå sträckan på det sätt som Kurt skriver. Men logistiken måste vara klar. Hur tar man sig tillbaka till Lena kyrka, där man lämnat sin bil, t ex? Det gäller hela sträckan att man behöver tänka in dem som startar på en viss plats och skall tillbaka dit, t ex för att hämta sin bil. Naturligtvis kan var och en själv ta det ansvaret, genom att ordna för sig, med hämtning. Det är ju det enklaste, men kanske inte det mest serviceinriktade.

Rolf L sa...

Vore inte det en kul idé också, att under de här veckorna, tisd- torsd erbjuda en öppen kyrka under någon timme med t ex orgelmusik.
Just den timme, när pilgrimerna kommer till kyrkan enligt ditt schema. Kanske kantorerna ställer upp på det eller någon annan som spelar något instrument. (Jag skulle gäna spela och hålla andakt i några av kyrkorna under dessa dagar.) Så annonserar man dessa "Öppenkyrkatimmar" i tidningens predikoturer och på annat sätt. De som vill går pilgrimsvandring, andra deltar bara i Öppenkyrkatimmen och får då tillsammans med vandrarna både musik, andakt och en berättelse om kyrkan.

kwn sa...

Det är en angelägen arbetsuppgift att lösa logistiken. Jag har kollat med busstrafik under sommaren, men tabellerna blir inte klara förrän senare i april.

Upptåget är den säkraste trafiken, men även där är det lågtryck under semestern.

Servicegrad hänger samman med vilken valfrihet man har.

Med föranmälan till en hel dagsetapp kan man få en bild av hur många som behöver transport och man kan lösa det på förhand. Med en öppnare anslutning blir det svårare.

Har man arrangemang i anslutning till vandringen måste det tänkas in noga. Det kan dock göra det lättare att lösa logistikproblem mera spontant.