Möte Ärentuna 5 april

Möte 5 april kl 14-16 Ärentuna kyrka
 1. Vandringar,
  • a.17 maj - ansvar, Vattholma pastorat.
  • b.Storvandringen 20-23 aug, Förslag till ansvarsfördelning
 2. Vecka 28- 30.
  Förslag:
  a. Kurt söker organisera lämpliga vandringar
  b. Församlingarna ges tillfälle att organisera egna kortare vandringar.
 3. Frågan om namn för leden från Tegelsmora till G.Uppsala (eller omvänt).
  Förslag från Kurt: Pilgrimsland Fyris.
  Förslag från Alf G: Vandringsled i Tiundaland

 4. Frågan om folder (som pilgrimen har i handen under vandringen)
  Utseende, kostnad. Kurt ger förslag. Gör Kurt den?
 5. Frågan om Kyrkobeskrivningar.
  a.Finns sådana överallt?
  b.Behövs en kortare, folkligare folder i varje kyrka med det viktigaste?
  c.En andaktsbetonad folder,
 6. Vem möter vandrare i kyrkan
  vid 20-23 augustivandringen, samt veckorna 28-30.
  Diskussion om att finna och utbilda ett antal "guider" i
  • hur man lär känna kyrkan,
  • hur man tar emot besökare, (litet teologi och litet psykologi).
  Denna utbildningskväll bör ske före sommaren ( maj- 15 juni)
 7. Kurt och församlingarna
  en kontaktperson behövs i varje församling (eller pastorat), med lokalkännedom och beslutsbefogenheter i mindre frågor för att kunna få snabb verkställighet inför vandringarna och andra frågor som rör dem . (Kyrkorådsledamot, präst)
  Kan vi vid mötet idag utse dessa?
 8. Övriga frågor
Välkomna

Inga kommentarer: