Möte i Tensta 1 mars


preliminära anteckningar


1 Rapporter
Rolf har planlagt vandringsdag 17 maj i detalj, liksom den stora vandringens huvuddrag. Den senare har diskuterats i bloggen i några kommentarer. Information om pilgrimsplanerna har publicerats i församlingsbladet Kyrkbänken. Pilgrimsgruppen från Eriksbergskyrkan kommer att prova någon sträckning av leden, troligen Ärentuna – Lena via gamla postvägen förbi Forsa 15 mars. Intresserade kan kontakta Kurt. Hembygdsföreningen i Vattholma arbetar med en presentation av smultronställen i anslutning till leden.

2 Datum för den stora vandringen sattes till 20 – 23 augusti med slutmål i Uppsala domkyrka på söndag kväll.
Första etappen utgår från Tegelsmora, eller Tobo station och första övernattning sker i Vendel.
Man skall kunna ansluta till vandringen på olika punkter och vandra en eller flera delsträckor efter behov och möjlighet.
Vi ska sikta på att ha dagarna tidplanerade i god tid så att vandringsgruppens ankomst till kyrkorna på vägen inte behöver krocka med förrättningar.
Vandringens sträckning behöver spikas, det finnas olika alternativ för Storvreta och Ärentuna som påverkar var man skall övernatta.
Vilken sträckning som är att föredra påverkas av markägares inställning och detta behöver utredas.
Delsträckorna bör om möjligt följa mindre grusvägar och stigar, för att undvika tröttande vandring på asfaltunderlag.
Dragningen via Ulva är attraktiv på grund av den fina miljön kring kvarnen. Den innebär att vi passerar ytterligare ett pastorat Bälinge.
Dragningen mellan Viksta och Vendels kyrkor skulle kunna fixeras under planeringen av en vandringsdag mellan Vendel och Viksta.
Det är redan hög tid att börja väcka intresset för deltagande.3 Listor och strukturarbete Vilka saker behöver vi inventera? Hur ska vi samla och redovisa inventering?
Man skulle kunna uppvakta kyrkoråd och hembygdsföreningar och försöka initiera kommittéer för arbetet med leden. Där kan man adressera frågor om hur församlingen ska presenteras, koordinering av gudstjänster och mottagandet av pilgrimmer.
Beskriva sträckor med utgångspunkt från tillgänglighetsaspekter
Värdar för respektive kyrkor och telefonnummer som kan vara med i informationsmaterial.
Vandrare bör anmäla sin ankomst i förväg och då behövs kontaktinformation till exempel på anslagstavlor vid kyrkorna.
Inventeringsresultat samlas av Kurt via bloggen, epost, telefon, eller på annat sätt

4 En vandringsdag ordnas i Vattholma pastorat den17 maj mellan Ärentuna och Tensta via Storvreta och Lena
Ger en modell och underlag för liknande arrangemang.
Kurt samarbetar med Rolf om detaljplaneringen, vilket ger bra stöd i starten för Kurt, eftersom Rolf har så lång erfarenhet av att ordna vandringar etc.
Planeringen behöver vara färdigt i detalj under mars månad för att få lagom framförhållning, så att man kan nå ut med programmet till alla berörda. Tidplaneringen behöver fungera för att människor ska kunna ansluta och delta i en delsträcka, för att mat och liknande ska fungera smidigt för alla inblandade.
Delsträckorna behöver mätas upp till fots, där dragningen modifieras i förhållande till Rolfs uppmätning enligt förslag på mötet.

Sträckan Ärentuna – Storvreta kan dras via Östa och därefter Ekeby kvarn, eller följa gamla landsvägen norrut. Sträckan blir 2 km kortare.
Sträckan Storvreta – Lena kan dras via Edshammar för att få trevlig promenadväg. Sträckan blir dock längre på detta sätt.
Markägare vid Ekeby kvarn och Edshammar behöver kontaktas för tillstånd

5 Pilgrimsland har fått en praktikant 1 mars – 31 augusti kommer Kurt att arbeta nästan heltid för projektet vi kan fundera över innehåll och arbetsschema i praktiken.
Den första månaden behöver vägsträckor utredas inför vandringsdagen 17 maj.

6 Nästa möte kommer att hållas i Ärentuna kyrka söndagen 5 april 14 – 16
Därefter står Viksta på tur 10 maj.


mötet avslutades av Gunilla Rödström med en kort bönestund

Inga kommentarer: