Etapp Ärentuna - Domkyrkan

Den här sträckan har sin första del gemensam med Eriksleden. Därefter går vägen enligt planerna via Ulva kvarn. Vilket inte fungerar ! Den gulmarkerade vägen är gamla E4 mot Björklinge.

Uppsala domkyrka


Tunabergskyrkan

Gamla Uppsala kyrka

Ärentuna kyrka

En möjlig framtida lösning är i stället att följa åarna på västra sidan, med övergång vid Ensta

Visa Ärentuna - Gamla Uppsala 9 km på en större karta

Inga kommentarer: