Martinleden 2016

Martinleden 12-18 augusti 2016 – inför vandring
Leden invigs av biskop Martin Lönnebo den 12 augusti kl 17.00 vid Naturens Tempel utanför Gräsö kyrka! Se mer på informationsblad
Stigfinnarplan: Välkomna med fler förslag som vi kan prova tillsammans. Med reservation för ändringar.
Torsdag den 21 april, kl 16– 21
Alunda – Tuna
Onsdag den 27 april, kl 06 – 10
Rasbo – Rasbokil ka
Torsdag den 12 maj, kl 16 – 21
Österby – Dannemora ka
Onsdag den 18 maj, kl 06 – 10
Rasbo – Karby
Torsdag den 26 maj, kl 16 – 22
Börstil - Hökhuvud
Onsdag den 1 juni, kl 05.50 – 10
Österby – Film
Torsdag den 15 juni, kl 16 – 22
Öregrund - Östhammar

Avgång och återkomst:
Uppsala Central
Anmälan till: Kurt Nyberg
073 - 073 46 52


Martinleden med anslutningar i Olands och Frösåkers kontrakt

Ledens olika sträckor redovisas på  en google-karta med adressen: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zZb_C4BJ55tg.kfJKaKx6pVRs&usp=sharing Kyrkorna är markerade med droppar i olika färger. De gröna har varit med på vandringskartorna 2014/2015. De ljusgröna har varit med båda åren. Martinleden med anslutningar börjar ta form och invigningsvandring planeras 12-18 augusti från Söderboda på Gräsö till Uppsala domkyrka.

Stigfinnarvandringar – hjälp mig gärna att utforma planen

Jag har några idéer som jag vill undersöka. Tills vidare har jag gjort ett förslag på några datum för morgon- eller kvällsutflykter. Onsdagar planerar jag att starta cirka kl 06 från Uppsala busscentral för att vara tillbaka vid 10-tiden på förmiddagen. På torsdagarna är starten kl 16 på eftermiddagen med planerad hemkomst kl 22. Dessa kan kompletteras med kvällsvandring tisdag, respektive morgonvandring fredag om det passar att övernatta vid något tillfälle. Det går så klart även att utforska sträckor med stöd av bil eller cykel istället för att promenera. Jag tänker bjuda in mina vandringsvänner att vara med när det passar. Välkomna med tips så kan vi provvandra tillsammans.

Martin - ett namn som påminner oss om delande och diakonal omsorg. 

Under att par år har vi provat vandringar i Olands och Frösåkers kontrakt för att skapa en ny pilgrimsled. Martinleden har vuxit fram från Gräsö till Uppsala och vi hoppas att de flesta av kontraktets kyrkor ska finna stigar för att ansluta till den på något sätt. Andra möjligheter är att ansluta till Marialeden mellan Tegelsmora och Storvreta,  eller att öppna en väg direkt till Uppsala som vi gjorde mellan Rasbo och Vaksala 2015.

Låt oss finna nya stigar att vandra på. Pilgrimsvandring ger ro i själen, tid och sammanhang för gemensam bön, närhet till medmänniskor, natur och kulturmiljöer. Det är tid nu att vandra på sträckor som förbinder kyrkor i Martinledens landskap. I augusti går vi 7 dagar mellan Söderboda på Gräsö och Uppsala domkyrka, men innan dess provar vi nya vägar som förbinder kontraktets kyrkor med Martinledens dragning. På det sättet skapar vi ett nätverk av stigar som förbinder kyrkor med varandra, vi möter och samtalar om landskap och kulturmiljöer samtidigt som vi får möjlighet att prova pilgrimsdagar med regelbundet böneliv och tysta meditationer. 

Det var St Martin som delade sin mantel med Jesus i en tiggares gestalt, som mötte en medmänniska och valde omsorg om människan före hänsyn mot stat och privilegier.  Det var Martin Luther som vågade allt för att föra människor närmare Gud, men också den judiske filosofen Martin Buber som gestaltat  relationen Jag och Du med Gud. Det var Martin Luther King som offrade sitt liv för en fredlig kamp för jämställdhet. Det är Martin Lönnebo som skapat Frälsarkransen och öppnat många människors ögon för bönens livgivande kraft. På Gräsö vid kyrkan står Naturens tempel ett lusthus som Martin Lönnebo skapade på sin sommarstugetomt och sedan ett par år har överlåtit till kyrkan. Det påminner om Guds Skapelse och vår möjlighet att ta ansvar för människa och natur med Guds hjälp. 

Varje tid möter sina utmaningar och för Martinleden har vi valt den gröna pärlan till symbol. Den gröna pärlan introducerades i Frälsarkransen samma år som vi började planera pilgrimsleden från Gräsö till Uppsala. Diakonins gröna färg på en av de tre hemlighetspärlorna talar om ett ödmjukt och nära förhållande till människan och Skapelsen. Den gröna färgen klingar av Hopp, Trygghet, Omsorg. Under pilgrimsdagarna får vi erfara lyckan av att vara omfamnade av skapelsen när vi vandrar i samtal eller tystnad och ibland sätter oss för att rasta ute i det gröna. 
Det blir rekreation och fina minnen att ta med till vardagen efteråt.

Kyrkorna i vandringslandet en meditationKyrkorna samtalar tyst med varandra. De svarar oss lika tyst när vi frågar ut dem om de innebörder som de bär fram. För många har medeltidens bilder förlorat sin kraft och försvunnit in i väggarna med sina berättelser. Man ser dem utan att se dem. De talar inte längre till oss och tilltalar oss inte längre. Men det kommer nya tider och med dem människor som ställer nya frågor. Då vaknar bildvärldarna som trötta urtidsdjur ur sin dvala i stenen. Då börjar de att svara. Snart klingar flera kyrkor in i kören och landskapet sjunger stilla de gamla sångerna om mänskans pilgrimsvandring i jämmerdalen, om helgonen som ger oss vägledning, tacksamhet och förtröstan, om Kristus och hans evangelium.


Pilgrimer ser Birgitta, Olof, Erik och Jakob, de mest kända pilgrimshelgonen. De upptäcker Yttersta domen och alla de berättelser som väver samman genom bildprogrammens utformning. Bilderna träder fram ur väggarna och vittnar om förfädernas teologi, retorik och moral. En ny rörelse mellan kyrkorna återuppväcker frågor, jämför och finner vägledning, ifrågasätter och får förståelse. Hemmablinda ögon står inför en väckelse som är nödvändig när tiden tycks springa ifrån oss. Vi står inför avgrunden med våra frågor. Vi sträcker oss efter svaren. Vi ber Kristus och Gud om förbarmande. Samtalet börjar så. En stilla svalkande eller värmande vind bekräftar att någon finns där beredd att ge tillbaka allt vi ber om. Ta emot den utsträckta handen. Lyssna till den stilla sången och se svaren träda fram vid ditt hjärtas inre horisont.


- Jag vet att du finns där inne och har något att säga som jag behöver veta för att gå vidare.


Det är pilgrimens bön inför stenmurens bildberättelse. Den bönen är viktig för kyrkan, människan och samhället.