Vandring 4-10 juli Gräsö-Uppsala


Pilgrimsvandring från Gräsö till Uppsala 4-10 juli
Sommarens pilgrimsvandring från Söderboda på Gräsö till Uppsala 4-10 juli ansluter  till Ekovandringen från Uppsala 12 juli  som mellanlandar i Lund 10 september med slutmål att ansluta till en manifestation vid klimatmötet i Paris första veckan i december. 

Dagsetapper
Det går bra att ansluta en eller flera dagar. Här är de planerade dagsetapperna:

4 juli Söderboda - Gräsö ka - Öregrund. 
Start  med Samling vid Gräsö kyrka kl. 10.00 -10.30 (Förbeställ plats på  taxibuss 854 som avgår 10.35)
5 juli Öregrund - Östhammar - Börstil
(Lång dagsetapp 20 km)
6 juli Börstil - Hökhuvud - Skäfthammar. 
(Lång dagsetapp 20 km)
7 juli Skäfthammar - Ekeby - Alunda 
(Lång dagsetapp 22,5 km)
8  juli Alunda - Tuna - Stavby
(Kort dagsetapp 14 km)
9  juli Stavby - Rasbokil - Rasbo
(Kort dagsetapp 14 km)
10  juli Rasbo - Vaksala
             (Lång dagsetapp 20 km)
Dagsschema
Dagarna följer i huvudsak samma schema som Ekovandringen: 
ca 7.00 Frukost
8.30 Dagsvandrare ansluter
8.45 Morgonbön         
9.00 Vandring: 45 minuter gång, 15 minuter vila, vartannat pass i tystnad. Mitt på dagen mässa och lunch.
Ca 16.00-17.00 Framkomst till etappmålet
18.00 Kvällsmat
20.30 Kvällsbön för vandrare och övriga som vill vara med.

Anmälan till pastorsexpeditionen i Öregrund
Telefon: 0173-300 87

Kostnad
100 kr per dygn -  övernattning på golv i församlingshem eller liknande.