Logga för Tegelsmora vandringspass?


Här är en logga som jag tänkt kunde passa för Tegelsmora. Utgångspunkten har varit skalet från pilgrimsmusslan, som är tacksam att stilisera.

Tanken är att anknyta till skulpturen av St Jakob i altarskåpet.

Inga kommentarer: