Storvreta - Lena slutsatser av testvandring

Eriksbergskyrkans vandringsgrupp gjorde sin månadsvandring 14 mars längs en delsträcka i den planerade leden. När jag går igenom vandringen efteråt kan den summeras så här:

Sträckan Storvreta kapell – Lena kyrka är en behaglig vandringsetapp på ett par tre timmar. Större delen av sträckan är på en landsväg som inte trafikeras så mycket. Den kan med fördel varieras genom att delsträckor läggs på den 8 km långa grundsträckan. Man kan gå över Edshammar, Lenabergs kalkbrott och Ekeby gravfält om man har intresse och tid för detta. Rastplatser skulle med fördel kunna ordnas längs de olika valmöjligheterna. Kapell och kyrka bokas via pastorsexpeditionens kansli i Storvreta. Andakter hålls med fördel i båda kyrkorummen.

Lena kyrka byggdes vid 1200-talets slut, en tegelkyrka påverkad av de stora arbetena vid Uppsala domkyrka. Kyrkan är tillägnad Sankta Anna och Johannes döparen som även avbildas i altarskåpets välbevarade skulpturer där även Sankt Olof, Sankt Erik och heliga Birgitta finns med i centrum. Den har västtorn, men är annars på många sätt lik Vendels kyrka. Bland annat har kyrkorna samma ovanliga form av blinderingar och bildsviterna kring Jungfruns uppväxt med Anna och Joakim har många likheter med varandra. Kyrkan är placerad på åsryggen innan denna sluttar ned mot ånäbben där Vendelån möter Fyrisån. Det gör att den är ett landmärke i det öppna odlingslandskapet. Även från Upptåget utgör kyrkan en behaglig syn under vintern när träden är avlövade. Kyrkan är rätt väl använd, vilket gör att man bör kolla upp så att vandringar inte krockar med förrättningar. Det rika landskapet runt omkring gör det dock lätt att anpassa ankomsttiden. Man kan närma sig kyrkan från öster via en kulvert under järnvägen, kommer man från sydväst, väst, eller nordväst utgör tornet ett landmärke. I långhusets sydvästra hörn har två kyrkbänkar vänts mot varandra så att det går att förtära fika eller matsäck i kyrkan. Det är bra, eftersom man då har litet mer tid för att utforska den rika miljön. En andaktsstund inför altarskåpet med Anna, själv, tredje i koret med dess goda akustik är en fin upplevelse. Birgittamotivet som är betonat i altarskåpet blommar upp i Tensta kyrka som är närmast i geografin. I Lena kan man förbereda sig för det eller göra en summering.

Vattholma station ligger två kilometer från kyrkan. På vägen till stationen finns många intressanta saker att dröja kring. Samhället och dess byggnader har en lång historia och på åsen finns bautastenar resta. Upptåget går en gång per timme under helgerna.

Storvreta kapell byggdes 1979 och är ritat av Rolf Berg. Kapellet är utformat som ett torn och akustiken i det ljusa andaktsrummet är påfallande god. Alf G Lindström gav en kort och välbalanserad orientering om kapellet och dess historia. Detta stärkte upplevelsen mycket. Det är väldigt spännande att höra hur nya gudstjänstrum tar form. Det är många intressen som samspelar och mycket av den lokala traditionen kommer till uttryck i bygget.

Storvreta kapell ligger cirka 10 minuters promenad från stationen och det finns inga särskilda platser som fördröjer promenaden. Det torde finnas god plats för vila i församlingshemmets generösa utrymmen. Upptåget går med en timmes mellanrum under helgerna.

Inga kommentarer: