Forsa - Lena kyrka - Vattholma station

Genom Forsa by snirklar vägen och slutligen går den över en liten bro nere i bäckravinen tillbaka söderut. Över första gärdet är det en grässträng i mitten av vägen, men sedan blir det grusväg genom Hånsta och över gärdena till Lena bro. Kyrkan med sitt torn är synlig från Forsa by, men sedan skymd av gårdarna en bra bit. Det var en kylig snålblåst på gärdena och snömodden gjord underlaget svårt att gå på ibland. Men när kyrka åter blev synlig steg livsandarna och jag skyndade på stegen så att jag antagligen gått 5 km, när jag stannade vid bron under Lena kyrka. 52 minuter tog sträckan.

Jag passerade kyrkan och tog stigen som går genom skogen ned mot järnvägen med raska steg och lyckades nå stationen till norrgående Upptåget 15.32

Det var 2,5 km på 30 minuter. Inalles blev sträckan 7,5 km som kändes rätt så tunga i motvinden.

2 kommentarer:

Rolf L sa...

Jag funderar litet över det här med alternativa sträckningar. Det kanske är bra. T ex mellan Storvreta och Lena, att göra en sväng förbi kalkbrottet, skall det vara "ordinarie" pilgrimsvägen eller ett alternativ för den som vill och "har tid." På en karta kunde kanske alternativen, som jag uppfattar tex kalkbrottet kunna utmärkas med en streckad linje. Men själva märkningen skulle följa Ärby-Ängebyvägen som "huvudväg" mellan Storvreta och Lena.

kwn sa...

Tanken att ha en huvudled med alternativa sträckor är attraktiv. Om man beskriver delsträckorna på ett vettigt sätt så kan vandrare ju göra sin egen tidplan, med utgångspunkt från väderlek, intressen, årstid etc..