Storvreta - Ärentuna 1,5 tim

Jag provade att gå sträckan mellan Storvreta kapell och Ärentuna kyrka. Jag hade stegräknare, men den visade sig vara ganska opålitlig. Istället blev tidtagningen och beskrivningen av delsträckor vinsten av vandringen.

Mellan Storvreta kapell och väg 290 följde jag landsvägen genom det öppna landskapet i ådalen. Vägen är tvåfilig med smala vägrenar och trafikeras då och då av lastbilar. Fina utsikter, men vägen är ganska trist. 900 meter till vägskälet enligt stegräknaren. 11 minuter tog promenaden.

Från vägskälet följde jag väg 290 söderut och efter hundra meter tog jag av på en gårdsväg för att nå den gamla landsvägen som finns kvar ända ned till Östa. Skön promenadväg en milstolpe har hållits i hävd och vägen stryker i skogskanterna. 1,7 km mäter sträckan enligt stegräknaren, och promenaden tog 17 minuter.

Vid Östa går vägen till Svista som man följer cirka 4 km eller 43 minuter innan man når Ärentunakorset. Det är en smal asfaltsväg genom ett öppet slättlandskap, som har oväntat vackra vyer nära E4 so man går under. lastbilstrafik förekommer och känns lite stressande just vid passagen.

Sedan är det bara 500 m kvar och 7-8 minuter till Ärentuna kyrka. En rest sten står på vänster sida av vägen och vid kyrkan finns två runstenar.

Inga kommentarer: