Franciskanska Pilgrimsrörelsen


Se rörelsens folder.
Franciskanska Pilgrimsrörelsen i Sverige vill inspirera till att följa i Jesu fotspår genom samlingar och vandringar där ekumenik, enkelhet och internationella kontakter är grundstenar. De skapar sätt att umgås där prestation inte är i centrum. Vandringarna är öppna för alla: enskilda personer, hela familjer, ungdomar, barn och äldre är välkomna.
Årets nationella vandring vid Kristi Himmelsfärd 28-31 maj kommer att gå i Uppsalatrakten. 

En artikel på hemsidan berättar om rörelsens historia och verksamhet i korthet. Sedan kan man läsa mycket mer om mångahanda ting på samma sida.

Folder för Ingegerdsleden


Folder för Ingegerdsleden


Ladda ned foldern för Ingegerdsleden: https://drive.google.com/file/d/0B7E-k_ONhiucRFdCdk82R2MxSk0/edit?usp=sharing

Så har jag tagit fram länkarna till de två dokument som jag läst och berörts av Varsågoda.


Därför att ingen har lejt oss 

Ladda ned härifrån http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=912396
Nu har "Därför att ingen har lejt oss" nått församlingarna! Magasinet handlar om att öppna dörrar så att alla får plats på arbetsmarknaden.

En kyrka för alla – ett policydokument kring kyrkornas arbete med frågor om funktionshinder

På uppdrag av Sveriges kristna råd (SKR) har Föreningen Furuboda tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från de olika kyrkofamiljerna, under tidsperioden 2005-2007, arbetat med frågor kring kyrka och funktionshinder. En uppgift har varit att formulera ett policydokument kring dessa frågor. Förhoppningen är att detta policydokument kan förmå kyrkor och samfund att genomföra en självkritisk granskning, så att varje människa får bli den hon är ämnad att vara.