Kyrkorum och gudstjänst

Kyrkornas tillgänglighet är en aspekt av planeringen som kan avgöra val av sträckning. Det känns som ett centralt värde att kunna komma in och hålla andakt i de kyrkorum som leden passerar. Andakten innebär såväl bönegemenskap som sinnliga upplevelser av atmosfär, arkitektur, utsmyckning och akustik i kyrkorummet. I gudstjänsten blir kyrkorummet levande och begripligt.

1 kommentar:

Rolf Larsson sa...

Håller med till hundraprocent. Vid vandringen i Vattholma pastorat den 17 maj, går vi ju från gudstjänst till gudstjänst(offentliga gudstjänster) i de olika kyrkorna.
Vid alla planerade vandringar, är det väl helt möjligt att kyrkorna är öppna.

Man kan tänka sig att under två veckor i sommar, skulle varje församling kunna ha värdar i kyrkan kl. 12- 16. Då kunde varje församling gå ut med det till alla församlingsbor:Besök din kyrka- under angivna tider. Någon gång varje dag kan man dessutom kanske ha litet musik av något slag med förmågor från trakten. Detta skulle kunna bli en fin bifunktion av pilgrimsvandringarna- en öppen levande kyrka- åtminstone under några sommarveckor. Allt detta fordrar litet planering, men jag tror att det är värt detta. Det här är ju något för de olika kyrkoråden att ta tag i.De behöver en skrivelse i ämnet snarast från någon, kanske från dig Kurt, som kan skriva på våra vägnar.