De resta stenarna på Vattholmaåsen

Resta stenar på Vattholmaåsen vittnar om en resande- och handelskultur som går tillbaka till bronsåldern. Runstenarna i landskapet vittnar om kristnandet av Uppland, om vägar och farleder, samt om kultkontinuitet, när de gjorts till delar av kyrkobyggnaden. Kyrkobyggnaden har sina rötter i den sten som Jakob reste vid Betel, till åminnelse av sin uppenbarelse och det förbund han slöt där för att få Herrens beskydd under resan.

Vandringens och främlingens utsatthet/trygghet är ett tema som binder samman dagens pilgrimsvandring med forntidens minnesmärken.

Inga kommentarer: