Etapp Tensta - Ärentuna


Den här sträckan har en alternativ dragning som vi skall testa. Den är markerad med ljusrött. De gula vägarna är nya E4 och väg 290. Kyrkorna längs sträckan är:

Storvreta till Ärentuna följer röd sträckning

Ärentuna via Vaxmyra, Uggeln och Forsa till Lena

Lena

Tensta

Inga kommentarer: