Uggeln - Forsa längs gamla postvägen

Sträckan mellan Uggeln och Forsa består av två skogsbilvägar som binds samman av en stig med gamla anor. Det har varit postväg en gång i tiden.

Jag fick skjuts till vändplatsen för den södra skogsvägen av skogsägaren som var på väg till en huggning. Han berättade om en offerplats som jägare använder idag. De slänger en kvist för jaktlycka när de går förbi ett stenröse där en jägare förolyckades för många år sedan. En trefaldighetskälla finns också ett par hundra meter efter vändplatsen, där hade min ciceron hämtat vatten till sin sons dop. Sträckan till vänd platsen är ca 1,5 km.

Därifrån tog det en kvart promenad längs stigen innan jag var ute på norrgående skogsbilväg. Det är 1 km.

Till första bron i Forsa tog det sedan 36 minuter, vilket motsvarar 2,5 km i den lättare terrängen. Byn Forsa är mycket gammal och ligger fint invid en meandrande liten bäckravin.

Sträckan är inalles 5 km.

Inga kommentarer: