En inbjudan kom med e-posten

Långsamhet
Frihet
Enkelhet
Bekymmerslöshet
Tystnad
Delande
AndlighetPilgrimsvandra i Uppsala med omnejd

Vill du vara med i vår vandringsgrupp? En lördag i månaden vandrar vi tillsammans i lagom takt för gemenskap, stillhet och glädje. Vi vandrar oavsett väder i 10-15 kilometer och det brukar ta oss cirka sex timmar. Ta med dig egen matsäck och sittunderlag.
Vi turas om att planera och leda vandringarna.Om du har frågor eller vill anmäla dig som deltagare ska du vända dig till Karolina Törneke på karolina.torneke@comhem.se eller telefon 018-507766. Gruppen håller kontakt mellan vandringarna genom en E-mejllista. Några dagar innan varje vandring får du mejl om när och var vi träffas.
Välkommen! Eriksbergskyrkans pilgrimsvandrare

Inga kommentarer: