Tensta - Lena ny sträcka (E)

(E) gång, cykel längs landsväg

Det är vettigt att följa gamla landsvägen ner mot Lena från Tensta. Vägen går genom ett ljuvligt och traditionsrikt åkerbrukslandskap. Efter Altomta kan man se Lena kyrka på åsryggen med det böljande åkerlandskapet i förgrunden. Sällan är den uppländska landskapet mera leende.

Kunsta källa
Det finns en trefaldighetskälla som är lite olyckligt utmärkt på kartan. Jag har förgäves letat tidigare, men vid mötet i kyrkan 21 september fick jag veta att den heter Kunsta källa och kunde slå upp den med google. Jag fann en sida från Uppsala kommun där källan beskrivs noga.

Så här skriver Leif Andersson på sidan: "Strax norr om landsvägsbron bryter en relativt kraftig Trefaldighetskälla fram dold under några gråvidebuskar i östra kanten av ravinen kallad Kunsta hälsokälla eller Kunsta Trefaldighetskälla."

Inga kommentarer: