Lena kyrkaJag kom vandrade från Viksta via Tensta och möttes av det leende landskapet där kyrktornat sticker upp ur grönskan. Det var länge sedan jag var in i Lena kyrka ochnu passade jag på att ta en bild av koruppsättningen. Egentligen är det fönstren bakom altarskåpet som fångar mitt intresse. En klassisk trefönster grupp med två rundfönster över och allting omramat av en trappstegsornerad nisch. Hmm, här finns det mycket att fundera över. Orsaken till att fönstren är igenmurade är ett gravkor som byggdes 1717.

Altarskåpet är från 1491, tillverkat av Lars Germundson i Enköping. Det centrala motivet är "Anna, själv tredje", dvs Marias mor Anna med Maria och barnet i knät.

Inga kommentarer: