Om veckmurning och gavelrösten i Wikipedia

Tegelornamentik. Det ordet skulle jag vilja lägga till i Wikipedia. Jag kom på det när jag var i Tegelsmora idag för att hälsa nya prästen Anette Wilgers välkommen. Efter mässan blev jag stående och betraktade västra gavelröstet, som gjorde sig så bra i middagssolen. Jag räknade vecken i ornamenten på höger och vänster sida. Inte för att det behövdes, för jag har gjort det en massa gånger förut, utan bara för det sköna känsla av bekräftelse det ger att fundera kring de välkända mönstren och finna nya aspekter på variationerna. Sedan började jag fundera på att skriva om tegelornamentik i Wikipedia. Då behövs det en hel del nya ord, som jag till exempel kan hämta ur De tegelornerade gråstenskyrkorna av Gerda Boehtius, men som jag kanske borde komplettera med modernare benämningar ur Sveriges kyrkor.

Så kommer alla de härliga orden: Veckmurning, murliv, halvnisch, blindering, trappstegsornament och så vidare. Det verkar finnas luckor att fylla igen i Wikipedia. Tänk om jag skulle börja komplettera kyrkobeskrivningarna med en genomgång av tegelornamentiken.

Inga kommentarer: