Det hängande korset i Viksta

Bild: "Triumfkrucifix" under triumfbågen i Viksta . Foto: kwn

Under triumfbågen står ett krucifix på en tvärbalk i Viksta kyrka. Det har satts upp på nytt efter att ha varit undanstoppat ett par hundra år. Antagligen har det varit gjort för platsen, trots att baksidan är ganska obearbetad. Det finns i alla fall förebilder från medeltida kyrkmåleri där baksidan av triumfbågekrucifixet är synligt.

Den 20 sept 2006 fick jag möjlighet att fotografera solljuset i kyrkan under timmen närmast solnedgången. Jag gjorde en presentation av det som går att se på http://kurt.plommon.se/15nov/ Bilden är tagen cirka 18.30 sommartid, alltså cirka en halvtimme före solnedgången.

Bild: Giotto(1267-1337), övre kyrkan i S. Francesco i Asissi, Fransiskus inviger krubban i Greccio, från Wikipedia Commons
Första gången jag såg den här bilden av Giotto hade jag svårt att förstå hur korset var placerat och varför det såg så grovt ut, men vi ser en scen som utspelas innanför korskranket. Det hängande krucifixet är riktat ut mot församlingen.

Inga kommentarer: