Processionskrucifixet i Viksta


Det var härligt att sitta ned vid samtalsbordet i nyrenoverade Viksta kyrka. Dagen till ära stod kyrkans unika processionskrucifix från 1300-talet på bordet, så att vi kunde titta närmare på det.

Alldeles vid foten såg jag denna abstrakta framställning av det abstrakt framställda Deesismotivet: Jesus med Maria till vänster och Johannes till höger. Figuren till höger är något högre än den till vänster och det är en variant som förekommer även i tegelronamentiken på uppländska kyrkors gavelrösten. Jämför Tegelsmora och Kulla kyrkor

Inga kommentarer: