En slinga till Ärentuna

På mötet i Lena resonerade vi om möjligheterna att utforma en slinga över Ärentuna, trots svårigheterna att komma över ån vid Fyrisvall. En färja föreslog jag och fick veta att det faktiskt funnits en kyrkbåt över ån nära Storvreta förr i världen.

När det gäller Ärentunaslingans namn så är det aktuellt att använda helgonet Leonard som bland annat var fångarnas skyddshelgon och har en stor plats i Ärentuna kyrka. En hel del spännande aktiviterer har utformats i anslutning till bildvärlden i kyrkan. Jag kom att tänka på en runkalender på Museum Gustavianum som har ett märke för helgdag den 6 november, men kan dateras till slutet av 1500-talet och således troligen hänger samman med ett firande av Leonard.

Inga kommentarer: