Möten i Lena och Vendels kyrka och Storvreta kapell

Komplettera gärna dessa anteckningar genom att lägga in en kommentar (eller sända en e-post till ku.nyberg@telia.com).

16 november 14-16 i Vendel
Förslag till punkter:
  1. 2009 ett pilotprojekt
  2. Leden passerar alla kyrkor i listan nedan.
  3. Alternativa sträckningar erbjuds och
  4. presenteras på Webben i strukturerad form.
  5. Tillgänglighet och servicenivå beskrivs.
  6. Kyrkornas öppettider samordnas 3-4 veckor.
  7. Informationsmaterial sammanställs med presstopp 15 mars.
  8. Minst tio vandringsgrupper med olika sammansättning engageras.
  9. Enkät i varje kyrka ger material till utvärdering.

Tegelsmora 0 km
Örbyhus 7
Vendel 18 21 km (till hembygdsgården nära Ottarshögen)
Viksta 30
Tensta 36
Lena 41 21 km
Ärentuna 56?
Storvreta 61 20 km
Gamla Uppsala 74
Tunaberg 78
Helga Trefaldighet
Uppsala domkyrka 82 21 km

Infrastruktur som behövs:
öppna kyrkor
övernattning i enkla pilgrimshärbärgen
uppmärkta leder
informationsblad om varje delsträcka och helheten
pilgrimsbok där kartor, berättelser och smultronställen samlas
pilgrimspass, med värdar som stämplar passet
välstrukturerad information och bloggar online
samarbeten med Upplandsstiftelsen, Kommuner, Upplandsmuseet, Sensus etc.

Innehåll som behöver utvecklas:
Vandringars utformning (böner, delande, rytm, ansvar etc)
Information om platser (guldkorn, bilder, beskrivningar, berättelser etc)
Teman (legender, tegelornamentik, arkeoastronomi, skulptur, naturmiljö etc)


Vi satte upp målet att skapa resurser för att inbjuda till och underlätta vandrande under sommaren 2009. Kyrkors öppethållande diskuterades och möjligheten att ha besöksvärdar.

Tidigare möten
Ett informellt möte i Lena kyrka om att skapa pilgrimsleder i förlängningen av Eriksleden norrut från Gamla Uppsala. Söndagen 21 september kl 16-17.30 samlades tretton personer kring kaffebordet längst bak i kyrkan för att samtala om olika initiativ och funderingar som växer i olika församlingar och hembygdsföreningar. Vi kom från Lena-Vattholma, Ärentuna, Tensta, Viksta, Vendel-Tegelsmora-Örbyhus.

Vi bestämde oss för att börja bygga samarbete och samla in förslag på vägsträckor, platser, kringarrangemang, namn etc., som kan ingå i olika alternativa vandringsleder.

För detta ändamål skapas en gemensam blogg där representanter från de berörda socknarna kan delta som skribenter. Vi talade om en arbetsgrupp med ett par personer från varje socken som skulle kunna träffas en gång per månad.

Två mötestider enades vi om:
12 oktober 14-16 i Storvreta församlingsgård

16 november 14-16 i VendelInga kommentarer: