1400-tal STFs årsbok 1944


I Svenska Turistföreningens årsbok från 1944 finns en karta med över hundra medeltida kyrkor i Uppland (s.160). De är klassade efter värdet av kalkmåleriet i kyrkan. Den kartan inspirerade mig till att börja cykla runt och fotografera kyrkor på 90-talet (En del av bilderna finns Online). STFs årsböcker finns även med andra århundraden som tema. De trycktes i massupplagor och går att finna i boklådor på loppisar för några kronor. Jag brukar köpa för att ha att ge bort när jag finner någon av böckerna med sekeltema.

Gustaf Näsström skriver i artikeln 1400-talsmåleri i uppländska kyrkor: "Det kan ju synas som om Uppland inte hade särskilt stora förutsättningar att bli ett turistlandskap. Det är och förblir svensk söcken, utan glans och fest, utan storhet i strukturen. Och gravhögar och runstenar i all ära, men inte blir de i längden riktigt stimulerande följesvenner för vanligt folk på cykeltur. Man måste älska den karga men nyttiga vardagen mycket hett för att lära sig älska Uppland."(s.159) Upplands bästa tillgång är "de medeltida kyrkomiljöerna, i dessa gamla, ofta alltjämt ålderdomliga kyrkbyar, som grupperar sina institutionsbyggnader och boställen kring det vördiga templet"(s.159). Om man viker av från allfartsvägarna och följer de gamla sockenvägarna "ser man plötsligt vid en vägkrök eller i en utförsbacke en liten anspråkslös men genuint gammalsvensk kyrkby träda fram i sin slutna enhet [...] Och slår man sig ned i stillheten inne i kyrkan, börjar målningarna berätta för en om gångna tiders liv i denna bygd..."(s.162)" Näsström introducerar läsaren för bildberättelserna i Tensta, Ärentuna och Vendel innan han fördjupar sig i Albertus Pictors måleri i Härkeberga och andra kyrkor.

Inga kommentarer: