Möte i Viksta 10 maj 2010

Kallelse till
möte 10 maj i Viksta kl 10-12
  1. Kyrkornas öppettider i sommar - folderförslag. Kurt håller på med en uppdaterad version av förra årets folder. Synpunkter behövs.
  2. Invigningen 6 juni programmet i stort sett klart. Tidsschemat behöver dock kollas. Seminarium om leder på morgonen inte helt klart och kanske. Flyer
  3. Vandringen 5 juni kommer att följa ett modernt mönster.
  4. 15 -18 juli vandring Uppsala - Tegelsmora - ändrad färdriktning jämfört med förslag
  5. 5/6 juli Cykeltur Tegelsmora 9.15 - Uppsala domkyrka 15.45 - bara en cykeltur inplaneras
  6. uppmärkning av leden
  7. visionsarbete hur ska det organiseras
  8. projektet - andra möjligheter till bemanning
  9. Helgonleden Stigfinnarmöte i Hamrånge 29 maj 2010, Kurt inleder om samarbete kring att beskriva pilgrimsleder i google-maps.
  10. Svenska kyrkans pilgrimsmöte 18 juni http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=410854

Inga kommentarer: