Storvreta kapell - Gamla Uppsala ka - en vägbeskrivning

Storvreta kapell till Gamla Uppsala ka 11.5 km

Till Den Virtuella Pilgrimsleden i Tiundaland

 • Ärentunavägen riktning SÖ . Sträckan är 600 m
 • Längs järnvägens västra sida. Sträckan är 250 m
 • Under järnvägen i gångtunnel vidare en smal stig mellan hus till Vretalundsvägen. Sträckan är 150 m
 • Vretalundsvägen i riktning S till gängbro över Skogsvallsvägen. Sträckan är 700 m.
 • Gång- och cykelväg genom nybyggt Vretalund. Efter vinkelrät sväng ansluter leden till bilvägen som går i en kurva upp mot skogskanten. Sträckan är 800 m.
 • Skogsbilväg i Skogsbrynet i riktning SSV ned till en skogsvägsbro över järnvägen. Sträckan är 2 km.
 • Fortsätt i samma skogsbryn ned till Tvärmyran. Sista biten är en gångstig över en vall. Sträckan är 800 m.
 • Följ byvägen ned mot järnvägen och tag av vid en cykelväg som går under järnvägen i en kulvert. Sträckan är 650 m.
 • Gå SSv genom Duvboda till korsning mot Hemringe. Sträckan är 1.2 km.
 • Tag V och gå över E4.  Fortsätt ned till väg 290. Sträckan är 1.4 km
 • Följ VAttholmavägen riktning S till GAmla Uppsala. Sträckan är 2.6 km.
 • Gå upp mot högarna till kyrkan. Sträckan är 500m.

Visa Gamla Uppsala Storvreta 11 km på en större karta

1 kommentar:

Unknown sa...

Hej. Går marialeden från vretalund till övergången av järnvägen, där visar eran karta att man inte ska gå över järnvägen men pilarna visar över järnvägen, en bit efter bron går en väg till vänster som visar med pilar också.
Hälsningar Sven