Lena - Ärentuna över Hjortronmossen -vägbeskrivning

Lena kyrka över Forsa till Ärentuna kyrka 14.6 km

Till Den Virtuella Pilgrimsleden i Tiundaland

 • Lena ka - Hånsta vsk
 • Backen på promenadväg i kyrkans västriktning. Landsvägen i riktning SV över bron 50 m fram till Hånsta vsk. Sträckans längd är 300 m.
 • Hånsta vsk - åkerväg nära Forslunda. Följ grusad byväg genom Hånsta i riktning V, utan att ta av upp mot skogen. Efter en lång rundad kurva syns en smal åkerväg som ett spår V byvägen ca 50 m före ån. Sträckans längd är 3 km.
 • Åkerväg till Forsa. körvägen passerar åkern och följer årummet till en bro. Ca 50 m N bron finns en korsning. En förbindelseväg i rikning V till T-korsning. Sträckans längd är  750 m.
 • Forsa länk. 150 m
 • Forsa - postvägen vsk. Grusväg i riktning SSV. Åkrar i V och hagmark i Ö. Skogsväg 100 m från en skogsdunge i Ö. Sträckans längd är 650 m.
 • Postv vsk - T-kors i skogen. Skogsväg över hagmarker och genom skog till ett T-format  vägskäl. Sträckans längd är 1 km.
 • T-kors i skogen - vändplan vid postvägen. Skogsbilväg i riktning Ö som i en lång kurva vrider mot S. Vägen slutar i en vändplan.  Sträckans längd är 700 m.
 • Gamla postvägen Vändplan i N - vändplan i S. En rid- och körstig går i riktning S från vändplanen. Några mindre spår går ut åt V och Ö men stigen är tydlig i S-N riktningen.  Sträckans längd är 800 m.
 • Från vändplanen längs skogsbilväg riktning S till T-korsning med landsvägen Storvreta - Fjuckby i Postv - Uggeln. Sträckans längd är 1.800 m.
 • Uggeln - Runstens. Följ asfalterad landsväg med bro riktning V över E4. Över öppna fält till Runstens vsk. Sträckans längd är 2.400 m.
 • Runstens - Hammarskogs vsk. Följer landsvägen riktning S till vägskäl där landsvägen svänger mot V.   strax S Quiltakademin i Oppgården. Sträckans längd är 500 m.
 • Oppgården vsk - Lundvretens vsk. Följ  den lilla byvägen mot SO förbi avtagsväg över åkrarna och in i ett skogsparti där vägen kantas av villor i Lundvreten. Ansluter till landsvägen vid ett grupp postlådor. Sträckans längd är 1.7 km
 • Lundvretens vsk - Ärentuna ka. Tag vänster och  följ landsvägen i rikning S. Sträckans längd är 850 m.


Visa Lena - Forsa - Ärentuna på en större karta

Inga kommentarer: