Folder 2010 korrektur

Årets folder för Pilgrimsled i Tiundaland är på gång. Kyrkornas öppettider anges för hela året, men 5 - 25 juli  har många öppet. Folder kommer att färdigställas under den närmaste veckan. Kom snarast med synpunkter på innehållet. Sträckornas längs och församlingarnas områden kommer att markeras i kartan Presstopp 20 maj. Foldern distribueras 21 maj i form av en pdf-fil som församlingarna mångfaldigar.

Se  Folderutkastet som PDF-fil.

Inga kommentarer: