Örbyhus kyrka - Vendels kyrka - vägbeskrivning

Sträckan är 11 km på skogsstigar, landsvägar och mindre grusvägar. Delvis krävande terräng.

Till Den Virtuella Pilgrimsleden i Tiundaland


 • Från kyrkan nedför backen mot centrum över Tingshusvägen och Bruksvägen på gångvägen och sedan mot Uppsalavägen. Förbi centrum och bad i en lätt kurva htill gångväg 100 m S om Y-korsning. Sträckan är 600 m.
 • Kort gångväg i anslutning till Kvarnvägen. 100 m V korsning med Ängsvägen. Sträckan är 350 m.
 • I parken syns en körväg i riktning S över en kulle. Sträckan är 250 m.
 • En villagata leder till Mänstavägen. Sträckan är 100 m.
 • Följ Mänstavägen till villorna upphör 400 m riktning SV.
 • En skogsstig i riktning SSO för fram till korsningen Slottsvägen  väg 292. Sträckan är 200 m.
 • Från korsningens hörn i SV går en stig till en mindre körväg. där en stig i riktning V börjar. Sträckan är 200 m.
 • Stigen mynnar i T-korsning på en skogskörväg. Sträckan är 350 m.
 • Skogskörvägen tangerar en inäga i V och passerar över Högberget innan den mynnar vid Lilla Myrstugan där en grusväg slutar. Sträckan är 850 m.
 • Skogsvägen mynnar i en mindre byväg vid Ravastbo. Sträckan är 350 m.
 • Från Ravastbo till korsningen vid Bokarby går vägen i kurvor riktning S och V. Skogsdungar och hagmarker med torp. Sträckan är 1200 m.
 • Fortsätt i riktning V i korsningen. Vägen går i skog med små hagar och hus i en kurvavrider den mot riktning S. Vägen mynnar i en större grusväg Bergbyvägen. En Y-korsning. 600 m N vägskälet ligger Tempelberget, en kulle Ö från vägen. Sträckan är 2 km.
 • Följ Bergbyvägen mot SV tills den mynnar  vid Bergy på avfartsvägen från E4 till Örbyhus. Sträckan är 2 km.
 • Följ vägen mot Vendel i rktning S eller en stig på åsen som mynnar på Vendelvägen strax N Brunnby. Passera Brunnby till vägskylt mot Hovgårdsberg. Asfalterad och trafikerad landsväg. Sträckan är 1km.
 • Håll SV förbii ladugårdsbyggnader och lador. En idrottsplan tyns i V och en skola i Ö. Sträckan är 500 m.
 • Passera över en trevägsplan och gamla folkskolan. Följ åkerkanten tills kyrkan syns. Sträckan är 500 m.

Visa Örbyhus - Vendel - Burunge på en större karta

  Inga kommentarer: