Pilgrimsleden i Tiundaland - basinformation

Obs! 2010 förra årets tider
5-25 juli Öppet i kyrkorna längs leden. Folder

5/6 juli Cykeltur Tegelsmora -  Uppsala domkyrka
20-23 augusti pilgrimsvandring  Gamla Uppsala ka - Vendels ka,  Tegelsmora ka - Örbyhus ka
Uppdaterade färdplaner

Pilgrimer färdas för att finna ro och en närvaro som öppnas mot det heliga. Pilgrimsvandringen får ofta en särskild rytm, genom regelbundna böner och vandring i tyst meditation delar av dagen. Ibland är målet  att besöka ett särskilt minnesmärke, men ofta är vägen resans mål. Frihet, enkelhet, långsamhet, tystnad, bekymmerslöshet, delande och andlighet är pilgrimsrörelsens sju nyckelord.
    Församlingar och hembygdsföreningar har samarbetat  i snart tre år kring att  gestalta en pilgrimsled som sätter in kyrkorna mellan Uppsala och Tegelsmora i ett sammanhang. Projektet initierades 2007 av Rolf Larsson och Erland Söderström.  Ledens sträckning kan varieras och i foldern ges ett förslag. Vi inbjuder till ett par färder med guide under sommaren 2010.

Vägbeskrivningar med detaljkarta:

Tegelmora kyrka - Örbyhus kyrka

Örbyhus kyrka - Vendels kyrka

Vendels kyrka - Viksta kyrka 

Viksta ka -Tensta ka

Tensta ka - Lena ka 

Lena ka - Ärentuna ka

Ärentuna ka - Storvreta ka

Storvreta kapell - Gamla Uppsala ka

Gamla Uppsala ka - Tunabergskyrkan

Tunabergskyrkan - Uppasala domkyrka 

 

Märkning


Den här designen har använts för uppmärkning av leden. Utformningen inbjuder den som upptäcker märket att höra av sig. Den kan även användas som flyer.

Inplastade uppmärkningslappar med 4-färgsutskrift på båda sidor kan köpas från Örbyhus pastorat till självkostnadspris.

Inga kommentarer: