Tegelmora kyrka - Örbyhus vägbeskrivning

 Tegelmora kyrka - Örbyhus 6.5 km varierande landsväg - gång- och cykelväg.

Till Den Virtuella Pilgrimsleden i Tiundaland

 • mellan kyrkporten och kyrkogårdens nordvästra hörn 150 meter på grusgångar
 • Mellan kyrkogårdens NV hörn och landsvägen mellan Tegelsmora och Tobo. 200 meter på körväg i skogskant riktning N. 70 m Ö bron över Tegelsmoraån.
 • Körvägens uppfart 70 m Ö bro över Tegelmoraån till Elsarby vsk. Riktning V 750 meter på asfalterad landsväg.
 • Elsarby vsk - Elsarby. Riktning S 1.5 km grusad bilväg som delvis följer skogskant och passerar några hus och avtagsvägar.
 • Elsarby - Tobokurvans gång o cykelväg. Grusvägens fortsättning 1.3 km först i riktinng S sedan i en kurva genom ett skogsparti åt V. Vägen slutar i T-korsning med asfalterad cykelväg vid ett ensamt rött hus.
 • Tobokurvan - järnvägen. Asfalterad gång- och cykelväg längs gamla banvallen "Tobokurvan". 1.1 km rikting SSO
 • Längs järnvägen - örbyhus stn.  Y-vägskäl där cykelvägen möter en jämn gruväg i riktning SV 900 m
 • Örbyhus station Örbyhus ka  går under järnvägen och vidare i rikting SV över parkering och längs en gångväg till Vendelbågen (bro över järnvägen). Därifrån i riktning V till VNV i en båge och upp för backen till kyrkan. 570 m
Vägbeskrivning Örbyhus till Tegelmora
 • Örbyhus ka  till bron öster om Örbyhus station. Tag trappan ned från parkeringen Ö församlingshemmet. Följ gångväg i riktning NO över parkering till gångtunnel under järnvägen. 570 m
 • Följ grusvägen längs järnvägen 900 m i riktning NO från örbyhus stn.
 • Tag höger på asfalterad gång- och cykelväg längs gamla banvallen "Tobokurvan". 1.1 km i rikting NNV
 • Tag höger vid Nygård på grusväg i en kurva genom ett skogsparti i riktning O. Vägen svänger och går mot N  1.3 till Elsarby.
 • Gå genom Elsarby och följ vägen i riktning N 1.5 km. En grusad bilväg som delvis följer skogskant och passerar några hus och avtagsvägar innan den möter landsvägen mellan Tobo och Tegelsmora.
 • Följ landsvägen i riktning O 750 m från Elsarby vsk. Tag höger vid körvägens uppfart 70 m Ö bro över Tegelmoraån.
 • Från landsvägen Tegelsmora - Tobo till kyrkogårdens NV hörn. 200 meter på körväg i skogskant riktning S.
 • Mellan kyrkogårdens NV hörn och kyrkporten 150 meter på grusgångarVisa Tegelsmora - Örbyhus kyrka 6,2 km på en större karta

Inga kommentarer: