Ärentuna - Storvreta - en vägbeskrivning

Ärentuna Storvreta 6.7 km

Till Den Virtuella Pilgrimsleden i Tiundaland

  • Ärentuna ka ned till Östavägen på asfalterad byväg. Sträckan är 600 m.
  • Östavägen till Vaxmyra vsk på trafikerad landsväg mellan Gävlevägen och väg 290. Sträckan är 1.0 km
  • Vaxmyra vsk till tunnel under E4. 250 meter Ö vägskälet kan man se domkyrkan i linje med Gamla Uppsala kyrka i en nord-syd axel. Sträckan är 1.3 km
  • E4 till Östakorset. Sträckan är 1.4 km.
  • Östakorset till Kull-Gränby vsk längs gamla länsvägens dragning. Sträckan är 1.4 km
  • Kull-Gränby vsk till Storvreta kapell. Efter 150 meter på väg 290 mot Storvreta i Gränbykorset över ån och in i samhället tills kapellet syns på vägens södra sida. Sträckan är 1.7 km


Visa Ärentuna ka - Storvreta kapell på en större karta

Inga kommentarer: