Pilgrimsleder och kartor - Hamrånge 29 maj

Jag (Kurt Nyberg) kommer att delta vid ett möte i Hamrånge 29 maj 2010 och tala om samarbete kring att beskriva pilgrimsleder i google-maps. Det är stigfinnare och andra som arbetar med pilgrimsleder i ”Mellannorrland” som träffas.  Uppland, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland omfattas. Samordning av information och ledernas aktuella status kommer också att vara på dagordningen. Arrangörer för mötet är Pilgrimstid och Pilgrimerna i Hamrånge. Anmälan före 18 maj.
Föreningen Pilgrimstid har gjort ett överskådligt upplägg på sin hemsida Pilgrimstid >; Pilgrimsleder
Här kan ni se Helgonledens sträckning går från Kårböle till Undersvik. Jag ska göra en liknande översikt för Pilgrimsled i Tiundaland. Hittills har jag arbetat med kortare delsträckor.


Visa Helgonleden Hälsingland på en större karta

Inga kommentarer: