Vendels kyrka - Viksta kyrka en vägbeskrivning

Sträckan mellan Vendels och Viksta kyrkor är 11.650 m

Till Den Virtuella Pilgrimsleden i Tiundaland

  • Kyrkporten utgång genom södra stigluckan. Över gräsmatta ned till grusväg som slutar vid landsvägen. Sträckan är 150 m.
  • Landsvägen riktning SV 1.5 km till Karby. En åkerväg ansluter till landsvägen mellan två tomter Ö landsvägen. Sträckan är 1.5 km.
  • Skottbro vsk i Karby- Skottbro. Åkerväg i riktning S över en gårdsplan till bron. Sträckan är 1.250 m.
  • Skottbro - Skottbro vsk Väster Ekeby. Grusväg över åker. Sträckan är 500 m.
  • Väster Ekeby - bron över Vendelån vid Öster Ekeby. Asfalterad landsväg i slingrande kurvor riktning SO. Rastplats vid  Bengt Jans Plan 50 m Ö ån. Sträckan är 1.250 m.
  • Öster Ekeby - Risby vsk. Landsvägen riktning S mot Viksta förbi Burunge. Y-format vsk. Sträckan är 2.6 km.
  • Risby vsk - Viksta by. Följ landsvägen över ån och vidare längs skogskanten genom byar i riktning S. Sträckan är 4.2 km.
  • Viksta by - Viksta ka Landsvägen mot Skyttorp.Sträckan är 200 m.


Visa Viksta - Vendel på en större karta

Inga kommentarer: