Gamla Uppsala ka - Tunabergskyrkan - en vägbeskrivning

Gamla Uppsala ka till Tunabergskyrkan 3 km.

Till Den Virtuella Pilgrimsleden i Tiundaland

  • Följ en stig åt SV på ena eller andra sidan av högarna. Efter ett skogsparti finns en meditaionsplats med  Frälsarkransen framställt på stenblock. Sträckan är 1.2 km.
  • Fortsätt gångvägen i riktning S tills en hög staty syns V om en anslagstavvla. Sträckan är 1 km.
  • Följ stigen som går under Gävlevägen N rondellen och vidare 100 m till en bro över väg 72/55. Fortsätt mot Voch vik mot S när det går. Över en gård kommer man ner till Tunabergskyrkan.  Sträckan är 800m

Visa Gamla Uppsala ka - Tunabergskyrkan på en större karta

Inga kommentarer: