vandring 5 juni - summering

Vandringen 5 juni blev  lyckad med perfekt väder, härlig gemenskap,  andlig uppbyggelse, rekreation och ett starkt fokus på vandringsgemenskapen. Eftersom församlingarna hade så mycket på gång var deras inblanding i servicefunktioner minimerad. Vandrarna kunde låna kök och övernattning utan att nämnvärt behöva besvära församlingarna. Det fungerade enligt min mening bra och visar att vandringsverksamheten kan fungera smidigt även när församlingarna inte kan mobilisera många för att stödja. En jourbil kunde vi ha ordnat i förväg. Men det var en god lösning att kyrkoherden bistod och kunde vara med både morgon och kväll.
  • Kurt Nyberg var praktisk organisatör och stigfinnare, Malin Forsvall ansvarade för vandringens andliga former (meditationsteman och bönstunder etc., den roll som kallas "kaplan" i Eriksbergskyrkans vandringsgrupp) Gunnar Sjöberg förättade mässa vid Tempelberget
  • 17 deltagare gick hela eller delar av sträckan mellan Tegelsmora och Vendel. En mindre grupp med Marianne Granat som ledare och Eva Douhan Lundkvist som vägvisare den första biten på stigarna från Örbyhus till byvägen i Ravastbo gick i långsammare takt och anslöt till huvudgruppen vid Bergby vsk
  • morgonkaffe och presentation av kyrkan i Tegelsmora före inledande andakt
  • vandring till Örbyhus med två avsnitt i tystnad
  • lunch i Örbyhus, soppa förberetts av Kurt och som gruppen administrerade själv. Kyrka och församlingshem var upptagna inför ett bröllop och presentationen av kyrkan uteblev
  • vandring till Vendel med fikapaus och mässa vid Tempelberget och två avsnitt i tystnad. En barnvagn fastnade vid en allt för smal spång och vände strax före korsningen v292 - Uppsalavägen. Den planerade föreningen mellan långsam och snabbare grupp vid Tempelberget blev inte av eftersom platsen inte var uppmärkt tillräckligt väl. Detaljerad vandringsbeskrivning och G-karta hade brister som kommer att bearbetas och gav viktiga erfarenheter.
  • I Vendel var kyrkan stängd på grund av krönikespelet. Vi avslutade under valvet i norra stigluckan.
  • Logistik löstes improviserat. Erland Söderström ställde upp med bil på kort varsel och hämtade vandrare vid Örbyhus station. De övriga kom i egen bil. Kjell och Birgitta Nilsson tog med två passagerare till Tegelsmora och Erland Söderström körde tre deltagare till Örbyhus respektive Tegelsmora.
  • Övernattade i Vendel gjorde fem vandrare. Vi hade några timmars givande samtal efter kvällsmaten bland annat om teologiseminariet i Vadstena som vi alla bevistat. Erland och Elisabet Söderström delade kvällsvarden med oss.

   Inga kommentarer: