Karta över hela leden


Jag håller på med utformningen av en karta över leden. Det är en komplicerad uppgift som tar mycket tid. Jag behöver pröva olika alternativ för att se vad som kan fungera. Arbetet utför jag i bildredigeraren GIMP som är en Open Source-resurs som motsvarar Photoshop. Jag skapar en massa lager som jag kan bearbeta var för sig. På det viset är det lättare att ändra någor som man är missnöjd med utan att behöva göra om hela bilden. Men för att publicera så måste jag göra om bilderna så att alla lager sätts ihop. Nu visar det sig att jag glömt att spara det jag gjorde sist i GIMP, så att jag bara har den färdiga versionen kvar och inte längre kan arbeta med alla lager för sig. Att lära sig goda och säkra rutiner tar tid. Men här är kartskissen i alla fall.

Inga kommentarer: