Lokala pilgrimsvärdar

Vad behöver man veta om pilgrimsvärdar i den lokala kyrkan? Jag har gjort en tabell som man kan fylla i online, men den kan behöva förbättras och jag vill gärna att vi samarbetar om det. Ring till mig om du vill få tillgång till en gemensam tabell på webben.

Plats

Örbyhus kyrka

Period

Sommaren - 09

Namn

Kurt W Nyberg

Kontaktuppgifter

073 073 46 52 / 0295 101 69

Stämpel/märke

märke för sommaren 09

specialkompetenser

Tegelornamentik, samtal om konst

följebil

en pilgrimsvän

journummer

0295 ?? ?? ??

Inga kommentarer: