Klöverbladskors i vapen

Bilderna är båda från Wikipedia Commons

Klöverbladskors har jag lärt mig att det heter, när korsändarna är formade som klöverblad. Det låter fint tycker jag. Församlingarna Östra Ryd och Kimstads församlng i Linköpings stift har klöverbladskorset i sina vapen, sedan 70- respektive 90-talet.

Sedan har jag började arbeta med klöverbladet i Vendel har jag funnit flera exempel som visar att det skulle kunna fungera som en gemensam nämnare för vår led. Jag fann klöverbladskorset på klotet i St Eriks hand på bilden av hans möte med St Olof i taket på Ärentuna kyrka, jag fann samma kors i Sa Margaretas hand under triumfbågen i Vendel och Alf G Lindström uppmärksammade mig på att Vattholma bruk tillverkade klöverbladskors som gravmärken.

Kanske är det Eriks död vid Helga Trefaldighet som gjort just dett kors populärt i våra trakter. Det tycks som om Kimstadvapnet har en St Erikslilja också. Varifrån detta kommer vet jag ej.

Inga kommentarer: