en vårgrön logga med åblå kringla

Fotot visar en framställning av den heliga Margareta på triumfbågen i Vendel. Margareta var en av de så kallade skyssdjungfrurna, men även St Eriks dotter hade detta namn. Sålunda kan korsets form vara avsedd att påminna om St Erik. Eller så kan hänsyftningen vara på stiftaren Agneta Eriksdotter Krummedige. Hmm... Margareta avbildas tillsammans med Agnes, den ursprungliga namnformen av Agneta. Agnes betyder "ren" och Margareta "pärlan".

Detta gör det möjligt att se vapensköldarna i norra stigluckan som motsvarigheter till hur vapensköldarna använts i kyrkans målerier. Under valven i långhusets första travé sitter på sydväggen Sten Turessons föräldrars vapen och på nordväggen hans änkas, Agnetas föräldrars vapensköldar. På den södra stigluckan är det förmodligen Kristi uppståndelse som framställs i bilden av den korsprydda skölden som fallit ur sin ram.

Inga kommentarer: