Folderförslag med karta


Här finns platsnamnen med på kartan över leden. Jag har funnit att det är lättare att utforma texter som jag vill i SCRIBUS, mitt layout-program.

Nästa steg är att markera sevärdheter med siffror som motsvaras av noter i texten. Vägar och åar kanske ska få namnskyltar de också.

Jag skriver på en kortfattad beskrivning av alla kyrkor och sträckor, men här behöver jag hjälp för att alla ska bli nöjda.

Så här ser det ut för närvarande:
Uppsala domkyrka byggdes 1250-tal -1435. St Lars, St Erik och St Olof är skyddspatroner. Sydportalens höga Sonens fönster som omfamnas av snedställda strävpelare. Kontakt: ??????? Kyrkan är öppen 8-18 året runt. Belägen
Eriksleden följer å-rummet upp till Fyrisbadet (1,5km). Sedan går vägen längs Tunåsen och allén upp till Tunabergs gård (1,5km).
Tunabergskyrkan invigdes Helga Trefaldighets dag den 2 juni 1996. Altaruppsättningen visar Jakobs stege. Kontakt: ??????? Kyrkan är öppen 9-16 året runt. Belägen i Tunabackar 3 km N Uppsala C.
Eriksleden passerar de stora vägarna och följer sedan Tunåsens vackra promenadstråk. Här finns frälsarkransens pärlor i sten kring en meditationsplats. Det är 3 km till Ga Uppsala
Gamla Uppsala kyrka var domkyrka 1164-1273. St Erik begravdes reliker bars förr i procession 18 maj från Uppsala till gamla Uppsala. Kontakt: ??????? Kyrkan är öppen 9-16 året runt. Belägen 7 km från Uppsala C.
Leden följer gångväg längs väg 290 (4km), och viker av mot Hemringe. I korset efter E4an går man mot Duvboda och under järnvägen till Tvärmyran (4km). I skogskanten en körväg ända till Storvreta (5km).
Storvreta kapell byggdes 1979, ritat av Rolf Berg, som en del av församlingsgården. Kontakt:????? Kyrkan är öppen ??????? Belägen 1 km från Storvreta stn.
Leden följer landsvägen mot Gränby till korsningen med väg 290, följer gamla vägdragningen till Östakorset. Därefter följer 3 km på mindre landsväg.


Ärentuna kyrka från byggdes ca 1300 med treklöverformat trätunnvalv nu på historiska museet. Tegelvalv från 1430-talet. Skyddshelgon är Jungfru Maria och Sankt Leonard. Kontakt: ??????? Kyrkan är öppen ??????? Belägen 2 km SO Lövstalöt (Buss:815??UL)

Vandringsleden går via Vaxmyra och Uggeln, en trefaldighetskälla nära gamla postvägen i skogen vid Hjortronmossen på skogsstigar till Lena Ekeby gravfält.

Lena kyrka, tegelbyggnad från 1303 med torn och smalare kor belägen på åsen två km från Vattholma stn. Ett gravkor från 1717 avslutar kyrkan mot öster. Altarskåp med Anna, själv tredje. Kontakt ????????, Kyrkan är öppen: ????????????? .

Längs åsremmen norrut finns en rad resta stenar och vandringen mot Tensta passerar Kunsta trefaldighetskälla. 5 km landsväg.

Tensta kyrka byggdes under 1200-talet med trätunnvalv som ersattes av tegelvalv 1420-30. Målningarna av Johannes Rosenrod omfattar ett porträtt av Bengt Jönsson (Oxenstierna). Kontakt ????????, Kyrkan är öppen: ????????????? (Buss: 815 UL).

Vägen till Viksta är smal, 6.5 km lång och passerar Gödåkers gravfält med resta stenar.

Viksta kyrka byggdes under 1200-tal med valv och målningar från 1400-talet. Rik tegelornamentik ett krucifix står på en tvärbalk under triumfbågen. Kontakt ????????, Kyrkan är öppen: ????????????? (Buss: 815 UL).

Etappen följer landsvägen norrut 12 km. I Burunge står runstenen 1140 med textsidan vänd mot ån. I Husby ligger Ottarshögen och i Vendel finns ett monument över båtgravar från Vendeltid.

Vendels kyrka är byggd ca 1310, rikt målad 1452 och har bevarade stigluckor. Kontakt: 0295 101 69 Kyrkan är öppen: v. 28­-30 ti-­sö 11-­17 (Buss: 814 UL).

Till Örbyhus är vandringen 11 km. Leden följer landsvägen ett par km och därefter en äldre grusväg förbi Tempelberget där kyrkan skulle ha byggts enligt legenderna. Ett par km på skogsstigar och gångvägar fullbordar sträckan.

Örbyhus kyrka är en vandringskyrka flyttad hit 1982. Fyra nya kyrkfönster av Annica Danielsson Almén. Kontakt: 0295 101 69 Café Kyrkbacken är öppet: ti­-fre 10­-15

Sträckan (6km) till Tegelsmora följer den gamla banvallen mot Tobo 2 km innan den tar av på en mindre grusväg mot Elsarby. Mitt på gärdena syns kyrkan på andra sidan sjön och leden följer landsvägen efter Broddby .

Tegelsmora kyrka visar rik tegelornamentik och altarskåp, från 1400­talet. Kontakt: 0295 101 69 Kyrkan är öppen: v. 28­30 ???(Buss: 8?? UL).

Inga kommentarer: