Ärentuna - Ärna

Jag provade att följa Björklinge och Fyris åar ned till Uppsala. Vid Ensta tycks det finnas ett vadställe som dock verkade väldigt strömt just nu. Jag gick alltså inte över där, utan fortsatte till Ärna på Fyrisåns västra sida. Det tog två timmar ned till Storvad från Ärentunakorset. Det skulle vara en god idé om kommunen eller länstyrelsen kunde åstadkomma en vandringsremsa längs åarna. En del bönder har redan ordnat detta. Det lär finnas ersättningar för miljöskyddande åtgärder som gör dem skadeslösa.

Det är ett fint sätt att korsa Uppsalaslätten. Tack Siw och Mats som tipsade!

Visa Ärentuna - Gamla Uppsala 8,5 km på en större karta

Inga kommentarer: