Anmälningsblankett - en skiss

Skisserna skapas i Google Documents, där man kan delta i utformningen. Den som vill får en inbjudan. I övrigt publicerar jag blanketten här för remiss. Den skall alltså vara med i foldern så småningom.

Anmälan

Test

Vandringsdagar

20-23 augusti (alla dagarna)

Sträcka

Tegelsmora till Uppsala

Namn

Kurt Nyberg

Kontakt

e-post eller mobiltelefon

Adress

Lövuddsv 8, 748 42 Örbyhus

Åldersgrupp (10+ etc.)

50+

Det kanske ska se ut så här i stället. Den här uppställningen kan kopieras in i ett e-brev:

Anmälan
Vandringsdagar: _____________________________

Sträcka: ___________________________________

Namn: ____________________________________

Kontakt: __________________________________

Adress: ___________________________________

Åldersgrupp (10+ etc.): ________________________

Inga kommentarer: