Vattholmakorset


Så här ser det ut på Lena kyrkogård. Korset är dekorerat med en puppa, en fjjäril och en stjärna. Alf G Lindström hänvisar till psalm 304:3
Lär mig, du fjäril, vingad lätt
vad Herren ock åt mig berett
där du mot höjd dig svingar.
Igår dig puppan inneslöt
idag du glad ditt fängsel bröt:
Min själ skall och få vingar
(A. Oehlenschläger 1813)
Jag kommer ihåg en liknande målning från 1400-talet där Jungfru Maria tronar i med en puppurfärgad mantel utbredd som ett par fjärilsvingar över en grå och dyster jord. Och som en tråd mellan himmel och jord löper silkesmaskens kokongtråd.

Inga kommentarer: