Anmälan


Ange
  • de dagar du vill vara med på vandringen
  • de sträckor du går med
  • namn och mobiltelefon
Sänd anmälan till:

tiundaland.pilgrim@svenskakyrkan.se


Bilden föreställer ett okänt helgon med klöverkorsstav i valvet över porten till Tegelsmora kyrkas vapenhus.

Inga kommentarer: