Lena - Ärentuna över Hånsta

En bra möjlighet att gå mellan Lena och Ärentuna är att följa Hånsta skogsväg förbi en liten fågeltjärn genom fin skog. Vägen avslutas med en slinga. Man väljer höger och går 400 m Där finns en stig som för ner till en jaktkur vid ett skgsdike. Man går 150 m över en sumpskog och kommer sedan upp på en körväg som går över ett berg rakt västerut till den gamla postvägen. Jag behöver gå en gång till där och sätta upp snitslar för att känna mig helt säker. Annars är vägen ganska förtjusande. Stövlar eller kängor behövs dock för passagen.

Alternativet som är inritat på kartan går över Forsa och är 1,5 km längre. Då går man på grusväg och skogsväg ned till postvägen. Här kan man gå med sandaler. Postvägen är ganska torr och man kan balansera på stenar vid enstaka dyiga ställen. Vid Uggeln bör man då välja att gå över Fjuckby vilket även är ungefär lika långt som att ta vägen över Vaxmyra.

Den kortare dragningen över Hånsta skogsväg med kängor är 13 km. Vägen över Forsa är 14,5 km.

Visa Lena - Ärentuna över Hånstaskogen och postvägen på en större karta

Inga kommentarer: