En passage mellan Låta och Gränby.

När jag gick från Ärentuna mot Storvreta valde jag att gå över Låta som visade sig vara en vacker och spännande by. Men sedan gick vägen tillbaka i ett v. Det verkade finnas en möjlighet att gå över åkrarna mellan Låta och Gränby och vinna en kilometer. Så det provade jag. En smal gräsbevuxen åker väg var röjd på mellan ett modernt bostadhus och traktorvägen från Gränby. Förbjudet att rida, men kanske vandrare är välkomna. det bör utredas.

Inga kommentarer: